Seminaari

 

Green Lahti – Mestarien kaupunki JUHLASEMINAARI pe 8.4.2022 klo 13.00 – 15.30. Teemana ” Tulevaisuuden mestarit”.

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy Seminaari Koulutuskeskus Salpaus, Ståhlberginkatu 4 B, Lahti

Seminaarin teema: TULEVAISUUDEN MESTARIT.

Teeman yhteydessä tarkastellaan mestariuden historiaa, nykytilaa ja tulevaisuutta. Lahden seudun mestaritoiminnasta saa käsityksen tutustumalla Lahden Mestarikillan historiaan osoitteessa www.lahdenmestarikilta.fi

Seminaarin kohderyhmät: NUORET JA ELINKEINOELÄMÄ

Seminaarin ja koko projektin suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat vahvasti alueen ammatilliset oppilaitokset Koulutuskeskus Salpaus ja LAB-ammattikorkeakoulu.

Seminaarin osanottajat ovat yritystoiminnan, elinkeinoelämän ja opetusalan korkean tason asiantuntijoita. Seminaarin järjestelyissä otetaan huomioon viranomaisten antamat ajankohdan kokoontumista koskevat suositukset ja rajoitukset. Pääsymaksua ei ole.

Mestareilla on ollut merkittävä rooli yritysten perustamisessa ja niiden kasvuhistoriassa. Uudet yritykset aloittavat nykyisinkin useimmiten yhden työntekijän yrityksinä. Seminaarissa pohditaan, mikä merkitys ammattitaidolla ja erityisosaamisella on yritysten kilpailukyvyn kannalta. Paikalla olevat yritysten edustajat kertovat omista kokemuksistaan.

Peruskoulun viimeisillä luokilla ja lukioissa opiskelevien nuorten edessä on vaikea valintatilanne: jatko-opinnot ja ammattialan valitseminen. Yhdessä juhlanäyttelyn kanssa seminaari pyrkii osaltaan välittämään oikeaa tietoa niistä työelämän ammateista, joihin tarvitaan mestaritason erityisosaamista.

Tulevaisuuden Mestarit –seminaarissa koulutuksen osuus painottuu toisen asteen tutkintoihin, oppisopimuskoulutukseen ja työelämätutkintoihin. Miten toisen asteen tutkintojen kautta voi edetä korkea-asteen tutkintoihin? Miten työelämässä voi ylläpitää ja kehittää tutkintotavoitteista kouluttautumista?

Tulevaisuuden Mestarit –seminaari puhuu nuorten ymmärtämällä tavalla. Toisaalta seminaari puhuttelee myös viranomaisia ja päätöksentekijöitä. Tavoitteena on poistaa elinkeinoelämän tarpeiden ja nuorten mielikuvien välillä vallitsevia virheellisiä käsityksiä ja mielikuvia. Elinkeinoelämä tarvitsee työntekijänsä, nuoret tarvitsevat työpaikkansa.

 

Juhlaseminaari osanottajien esittely

 
 Seminaarin puheenjohtaja Jussi Eerikäinen
 Kuva Tarmo Valvela/ Photodance Valvela
   
Jussi Eerikäinen toimii Hämeen kauppakamarin toimitusjohtajana.
 
Koulutukseltaan hän on tuotantotalouden diplomi-insinööri ja HHJ PJ. Lisäksi hän on muun muassa Kestävä Lahti -säätiön hallituksen jäsen, Hämeen työvoima- ja yrityspalvelu -neuvottelukunnan puheenjohtaja, Lahden kaupungin Elinkeinoyhteistyöryhmän jäsen ja Dynamo-ohjausryhmän puheenjohtaja.
 
Eerikäinen kuvaa kauppakamaria kilpailukykyjärjestöksi, jonka tavoitteena on parantaa alueen yritysten ja kuntien kilpailukykyä. Lisäksi Hämeen kauppakamari lisää yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä varmistaakseen alueensa osaavan työvoiman saatavuuden.
 
 
 
 
Pirjo Savolainen
 
Mallimestari, tuotekehittäjämestari, oppisopimuskouluttaja.

Ylioltermanni Mestarikiltaneuvosto 2021.

Yrittäjä 1985 >

Boutigue Bigarre Nahka-Turkisateljee 35 vuotta 2020.

Vuoden 2020 Helsingin Yrittäjänaiset yrittäjänainen.

Oltermanni Helsingin Mestarikilta 2012-2017.

Helsingin Käsityö-ja Teollisuusyhdistys valtuuston jäsen 2013 >

Kanta-Helsingin Yrittäjät Micro-yrittäjä 2014.

Nahka-alan tutkintotoimikunta 2000-2008.

Etelä-Helsingin Yrittäjät jäsen.Puuseppämestari Jaakko Järvi työn touhussa worldskils
kilpailuissa 2015 Sao Paolossa.  Kuva. Worldskills
 
Jaakko Järvi
 
Puulon Oy:n toimitusjohtaja
 
Puuseppämestari

Yrittäjä 2015 >

Taitaja-kisat, 2012 (Hopea) & 2013 (Hopea)

Worldskills 2015, Sao Paolo (Medallion for excellence -tunnustus)

Euroskills 2016, Gothenburg   (Kulta)...
Lahden Mestarikilta ry